Kompetanseområder

Firmaet har spesialkompetanse innen prosedyre i straffesaker så vel som sivilsaker, herunder fri rettshjelpssaker. Vi arbeider mye med blant annet følgende saksområder:

  • Strafferett
  • Barnerett og barnefordeling
  • Familierett
  • Arbeidsrett
  • Eierskifte og fast eiendom
  • Erstatningsrett
  • Forsikringsrett
  • Kontraktsrett m.v.