Priser og Vilkår

I straffesaker der advokat blir oppnevnt som offentlig forsvarer vil staten betale dette.

I saker hvor man får tilstått fri rettshjelp/fri sakførsel, noe som avhenger av sakstype og inntekt, betales også salær av det offentlige minus en egenandel på 25%.

Svært mange har rettshjelpsforsikring gjennom sine ordinære forsikringer. Her kan størrelsen variere noe.

Hovedregelen i barnevernssaker er at advokat oppnevnes av det offentlige og således at klienten ikke betaler noe.

I andre saker hvor det ikke foreligger rettshjelpsdekning fra det offentlige eller forsikring bør du under første konferanse diskutere med advokat timepris, hvilket avhenger av oppdragets art, omfang, kompleksitet og i noen grad resultat.

Normalpris ligger mellom kr 1600-1950,- eks. moms per time.