Advokat Arne Seland

 • Kollegaene
 • Utdannet ved Universitetet i Oslo i 1995.  Advokat Seland har tidligere arbeidet i Frydenberg advokatfirma i 1996-1997, og senere drevet eget firma fra 1999. Han jobber nå som advokat i kontorfellesskap ved Advokathuset Feydt og Hamborgstrøm DA.


  
Adv. Seland har bred prosedyreerfaring fra domstolene og fylkesnemnda og har vært forsvarer i en rekke større straffesaker.


  
Hans spesialfelt er innen straff, barnevern og barnefordeling.


  
Seland har også engasjert seg strek i samfunnsdebatten de senere år. Han har blant annet skrevet en rekke kronikker og innlegg som har vært inntatt i landets største aviser.


  
Kronikkene er særlig knyttet om mot hvordan politi og barnevernets makt er blitt sterkere og menneskenes rettsikkerhet er blitt svakere.