• Kollegaene
  • Jusstudent, 5. år

    Som sekretær har hun daglig kontakt med klienter og deres pårørende i tillegg til domstolen og påtalemyndigheten.

    Språk: norsk og engelsk