Advokat Fridtjof Feydt

  • Kollegaene
  • Utdannet ved Universitet i Oslo i 1972. Arbeidet som vitenskapelig assistent på Institutt for Kriminologi og Strafferett og senere på Institutt for Rettssosiologi.

    Deltok senere i et forskningsprosjekt i Oslo kommune - Kontoret For Fri Rettshjelp. Har studieopphold fra California. Startet opp som advokat i 1974 og ble fast forsvarer for Oslo tingrett (byrett) i 1981 og i lagmannsretten noen år senere. Var i 1968 med å starte Norsk Forening for Kriminalreform, KROM, og senere Rettspolitisk forening. Tidligere skrev han flere artikler i Lov og Rett.

    Har vært forsvarer i en rekke høyprofilerte saker, og er en flittig debattant i massemedia. Han har sammen med kollega Christine Hamborgstrøm flere ganger klaget Norge inn for CPT, Europarådets antitorturkomité for ulovlig bruk av glattceller/politiarrest og langvarig bruk av isolasjon i varetektstiden.

    I 2007 fikk han medhold i sin klage mot den norske stat i den såkalte ”Bandidos-saken” i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.