Advokat Jacob S. Ringsrød

  • Kollegaene
  • Uteksaminert ved Universitetet i Oslo, vår 1998.

    Advokatfullmektig fra 1998-2000. Tilknyttet Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm siden 2000.

    Bred erfaring i så vel sivile saker som straffesaker, rådgivning og prosedyre.