Advokat Rune Berg

 • Kollegaene
 • Studier

  1973 Økonomi, Økonomisk College

  1980 Cand. Mag. Grad i sosiologi, UiO

  1981 Cand. Jur., UiO


  Bøker og tidskrifter

  ”Arbeidsplass Nordsjøen”, Universitetsforlaget 1977

  ”Jobbskaping i Lokalmiljø”, Universitetsforlaget 1983

  Div. artikler i ”Kritisk Juss”, hvor Rune Berg også en periode var redaktør


  1974-1977 Juss-Buss

  1981-2013 Privateksisterende advokat

  1981-1984 Daglig leder i forskningsstiftelsen DACO

  1981-2013 Diverse styreverv i bedrifter og stiftelser