ADVOKATHUSET OSLO

Advokatkontor for strafferett og sivile saker. Vi er beliggende sentralt i Oslo og yter bistand over hele Norge.

VÅRE FAGOMRÅDERKONTAKT OSS

FAGOMRÅDER

Arbeidsrett

Arverett

Avtalerett

Barnefordeling

Barnevernsrett

Bistandsadvokat

Erstatningsrett

Fast eiendom

Forsikringsrett

Forvaltningsrett

Helserett

Selskapsrett

Skifterett

Strafferett

Utlendingsrett

SAKSTYPER

De opplistede saksområder er ikke uttømmende. Eksempelvis kan rettsspørsmål være sammensatt på tvers av flere områder. Prosessuelle spørsmål og en saks faktiske sider kan ofte være avgjørende. Vi gir gratis vurdering av saken din, og råd om veien videre.

PRIS

Veiledende timepris er i fra kr. 1 900,- til kr. 2 500,- + 25% mva.

FRI RETTSHJELP

I bestemte sakstyper innvilges det fri saksførsel, behovsprøvd eller ikke-behovsprøvd. Sistnevnte gis til personer med svak betalingsevne, førstnevnte til enhver. Eksempler på behovsprøvde saker er barnefordelingssaker og arbeidsrettssaker. Eksempler på ikke-behovsprøvde saker er straffesaker og barnevernssaker.

6 + 2 =

Kontaktinformasjon

Postadresse

Postboks 6767
St. Olavs plass
0130 OSLO

Telefon

928 48 878