Velg en side

ADVOKATHUSET OSLO

Advokatkontor for strafferett og sivile saker. Vi yter bistand over hele Norge.
KompetanseKontakt oss

Arbeidsrett

Arverett

Barn/ barnevernrett

Bistandsadvokat

Ektepakt

Erstatningsrett/ personskadesaker

Fast eiendom

Generasjonsskifte

Samboerjuss

Samerett

Selskapsrett

Skifte/ skilsmisse

Strafferett forsvareroppdrag

Styrearbeid/ rådgivning

Økonomisk kriminalitet

Odelsrett

Vi har over 25 års erfaring med prosedyre for domstolene innen strafferett, fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker.

PRISER

Timesalær

Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

Straffesaker

Retten dekker salær for forsvareroppdrag for de fleste saker når det er tatt ut tiltale i saken og alltid i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning vil vi alltid søke å få dekket advokatutgiftene fra retten.

Timepris

Veiledende timepris er i fra kr. 1 300,- til kr. 3 000,- + 25% merverdiavgift.

Barnevern

Dersom barnevernet har startet undersøkelsessak har du ikke krav på å få dekket rettshjelp av det offentlige.

Fri rettshjelp

I noen særlige saker, bl.a. avhengig av klientens inntekts-/formuesforhold, vil fri sakførsel kunne innvilges fra det offentlige.Vi vil alltid søke fri sakførsel der inntekts og formuesforhold tilsier det.

La oss kontakte deg